Om HSI

Harstadstudentenes Idrettslag


Harstadstudentenes idrettslag ble etablert 21.09.2017 og har som formål å skape gode relasjoner og godt samvær. HSI ønsker å være en arena for deltagelse i idrett uansett ferdighetsnivå. All aktivitet i HSI skal være bygget på våre grunnverdier som er idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

HSI har i dag tre aktive undergrupper i tillegg til en inaktiv. Vi tilbyr studentene ved UiT campus Harstad volleyball, fotball og klatring i påvente av å få gjenoppstartet det populære tilbudet innebandy.

Det er per i dag ingen medlemsavgift, så deltakelse er gratis for studenter ved UiT campus Harstad. Egenandeler kan forekomme ved turneringer, transport i forbindelse med turer, og lignende.  

Vi er interessert i å øke HSI sitt aktivitetstilbud, har du forslag til aktiviteter som du mener vil kunne interessere studentene? Send oss en mail på HSI@uit.no. HSI har et engasjert styre som ønsker det beste for studentene i Harstad.

 

I dag består styret i HSI av:

Leder- Arne Paulsen.

Nestleder- Tord Hillestad.

Økonomiansvarlig- Daniel Berg Fjelltveit.

Aktivitetsansvarlige- Celine Korneliussen og Aune Dørmænen.

Kommunikasjonsansvarlig- André Djupdal.

Styremedlem- Rune Witon Olsen.