HSI- Klatring

Klatringen HSI tilbyr sine medlemmer vil være arrangert av en instruktør og finne sted i Hålogalandshallen. Det vil være arrangement to ganger per semester, der alle medlemmer kan komme og delta. Det vil være mulig å få låne utstyr her for de som ikke har eget. 


Utover dette tar HSI avstand fra aktiviteter som utspiller seg i klatreveggen og henviser til reglementet til Harstad Klatreklubb og generelle bestemmelser fra Norges Klatreforbud.